Vedlikehold

For at ditt produkt skal ha så lang levetid som mulig og beholde kvaliteten er det viktig med vedlikehold. Noen produkter krever mer. De oppblåsbare redningsvestene består av komponenter som krever kontroll og utskiftning i tillegg til riktig pleie, vask og oppbevaring.

Under finner du all informasjon for å sørge for at ditt produkt blir vedlikeholdt på best mulig måte. Regatta anbefaler alle å sette seg inn i hva ditt produkt består av, for å sørge for å ivareta verdien og sikkerheten som produktene skal gi.

Årlig
Hvert år bør du blåse opp vesten via munnstykket og la den ligge over natten. Du må også sjekke for skader på vest, Co2 sylinderens vekt og utløpsdato på Cellulose-tablett.
Før bruk
Før bruk bør du åpne vesten, se etter skader, sørge for at Co2 sylinderen er godt skrudd fast og utløpsdato på Cellulose-tablett.
Hvert 3. år
Cellulose-tabletten har en levetid på maks 3 år. Det betyr at dersom man skal være sikker på at vesten fungerer slik den skal, må tabletten byttes, minst hvert tredje år.

Hva kan du om vedlikehold?

Inni en oppblåsbar redningsvest


Det er viktig å sjekke at lungen ikke har hull eller skader. Dette anbefales å gjøre med jevne mellomrom avhengig av aktivitet/bruk. Blås opp lungen manuelt - pakk ut vesten og benytt det røde munnstykket.Regatta-inni-vesten.png

Vedlikehold

Hvilken utløser har du?

MK5 / UML
Tilhørende komponenter: Co2 Sylinder 24 g/33 g/60 g Cellulosetablett UML.
MK2 PRO SENSOR / UML
Tilhørende komponenter: Co2 Sylinder 24 g/33 g/60 g Cellulosetablett UML.
PRO SENSOR ELITE / UML
Tilhørende komponenter: Co2 Sylinder 24 g/33 g/60 g Cellulosetablett UML.
MIKRO OG MINI MANUAL / UML
Tilhørende komponenter: Co2 Sylinder 24 g / 33 g Cellulosetablett UML.
PRO F1 / HR
Tilhørende komponenter: Co2 Sylinder 60 g - med bajonett kobling Cellulosetablett HR.
V85000 / HR
Tilhørende komponenter: Co2 Sylinder 24 g/33 g/60 g Cellulosetablett HR.
ALPHA / HR
Tilhørende komponenter: Co2 Sylinder 24 g/33 g/60 g Cellulosetablett HR.
840 MANUAL / HR
Tilhørende komponenter: Co2 Sylinder 24 g/ 33 g Cellulosetablett HR.

Hvordan kontrollere og og bytte deler

Regatta Marinesafe - med Pro Sensor Elite UML Utløser
I filmen får du se hvordan du enkelt kan åpne, kontrollere og bytte komponentene i denne vesten. Vesten i filmen har utløser Pro Sensor Elite UML Utløser, men den kan også ha MK5 UML utløser - se Regatta Aquasafe film.

Regatta Aquasafe Junior - med MK5 UML Utløser
I filmen får du se hvordan du enkelt kan åpne, kontrollere og bytte komponentene i denne vesten. Vesten i filmen har utløser MK5 UML.Regatta Xsafe - med MK2 Pro Sensor UML Utløser
I filmen får du se hvordan du enkelt kan åpne, kontrollere og bytte komponentene i denne vesten. Vesten i filmen har utløser MK2 Pro Sensor UML.Regatta Childsafe - med Alpha HR Utløser
I filmen får du se hvordan du enkelt kan åpne, kontrollere og bytte komponentene i denne vesten. Vesten i filmen har utløser Alpha HR.

Når må jeg bytte cellulosetablett?

Cellulose tabletten har begrenset levetid på maks 3 år som påvirkes av produksjonsdato og ikke minst bruk og lagring. 

Både fukt og at tabletten er gammel kan medføre at den oppblåsbare redningsvesten ikke løser seg ut som den skal. Regatta anbefaler å skifte Cellulose-tablett hvert år for å sikre at den er i god stand og ikke påvirket av f.eks fuktig lagring eller bruk. 


Hvilken Cellulosetablett har jeg? 
Det finnes to ulike tabletter avhengig av hvilken vest man har - og holdbarhetsdatoen er merket på to ulike måter:

Regatta-cell-UM.jpg

United Moulders (UML)
Cellulose-tabletten er merket med måneden og året den må skiftes (maks levetid ca 3 år). Regatta anbefaler at du skifter tabletten hvert år. Brukt tablett resirkuleres som plast og metall.


Regatta-cell-HR.jpg

Halkey Roberts (HR)
Cellulose-tabletten er merket med produksjonsdag-/ måned og år. Produsenten anbefaler at tabletten skiftes ut senest innen tre år etter datomerkingen. Regatta anbefaler at du skifter tabletten hvert år. Brukt tablett resirkuleres som plast.
Når må jeg bytte Co2 sylinder?

Regatta-cartridge.jpg

Co2 sylinderen må skiftes når vesten er utløst eller ved skade/defekt. 

Sylinderen inspiseres visuelt med fokus på skader/slitasje som for eksempel perforert topp, synlig irr/rust o.l. Totalvekten skal stemme med angitt gram merket på sylinderen, dette kan kontrolleres med en brev-/kjøkkenvekt. Co2 sylinderen har ingen utløpsdato. Brukt sylinder resirkuleres gjennom glass/metall gjenvinning.

Oppblåsbar redningsvest

Nyttige tips

- Ved tømming av luft i lungen etter den årlige sjekken - bruk hetten på blåsemunnstykket. Vend hetten opp ned og plasser den på røret der luften kommer ut. Luften vil kjapt sive ut. 

- Lær deg å bruke den oppblåsbare vesten. Finn ut hvordan vesten fungerer ved å teste den i vann. Dette vil gjøre deg mer sikker i en nødsituasjon.

- Merk at du kan alltid bruke den manualle utløseren for å løse ut lungen. 

- Bruk aldri klær utenpå vesten. 

- Prøv aldri å reparere vesten selv, ta kontakt med servicestasjon. 

Videoveiledning resett av vest

NorthSafe med UM-utløser / glidelås
Se hvordan du resetter en oppblåsbar redningsvest type Regatta Northsafe med UML utløser: bytte av patron, tablett og pakking av lungen, glidelåsfeste.
Aquasafe med UM-utløser / borrelås
Se hvordan du resetter en oppblåsbar redningsvest type Regatta Aquasafe med UML utløser: bytte av patron, låseklips, tablett og pakking av lungen, borrelåsfeste.
Freesafe med HR-utløser / borrelås
Se hvordan du resetter en oppblåsbar redningsvest type Regatta Freesafe med HR utløser: bytte av patron, låseklips, tablett og pakking av lungen, borrelåsfeste.
MERK: nyere modeller av Freesafe har utløser fra UM - se video av Aquasafe for skifte av tablett på denne.
FeelSafe med manuell utløser
Se hvordan du resetter en manuell oppblåsbar redningsvest type Regatta FeelSafe: bytte av patron, låseklips og pakking av lungen.

Pleie, vask og oppbevaring

Pleie av oppblåsbare vester

Utfør jevnlig vedlikehold av din opplåsbare vest. Regatta anbefaler at dette utføres hvert år for å avsjekke skader og for å forlenge vestens levetid.

Kontroller vesten for synlige skader på beskyttelsestrekk og belter.
Åpne vesten og sjekk for synlige skader på Co2 Sylinder, utløser og blåsemunnstykke.
Sjekk at Co2 Sylinderen har riktig angitt /gravert vekt.
Sjekk utløpsdato på Cellulose-tablett.
Blås opp lungen ved hjelp av blåsemunnstykket og la vesten ligge over natten
Dersom ikke lungen holder på luften, kontakt en servicestasjon. Ikke prøv å reparer produktet selv.
Fyll inn servicedato i heftet inne i vesten.
Rengjør vesten om nødvedig.

Vaskeanvisning - oppblåsbar redningsvest

1.

Åpne vesten og skru ut Cellulose tablett og Co2 Sylinder fra vesten. 

2.

Vask vesten ved å legge den i mildt såpevann og deretter skyll vesten.

3.

Lufttørk vesten i romtemperatur, påse at utløsermekanismen er tørr før re-pakking.


4.

Sørg for å pakke vesten skikkelig igjen. 
Oppbevaring - oppblåsbar redningsvest

Oppbevar den oppblåsbare vesten på et tørt sted uten direkte sollys. Skal ikke lagres i nærheten av bensin, olje eller andre farlige stoffer. Dersom vesten har vært brukt ute i mye sjøsprøyt -  ta med hjem og tørk vesten i romtemperatur. Et tips om vesten er fuktig - åpne vesten, skru ut Co2 Sylinder og Cellulose tablett og få tørket vesten skikkelig på innsiden. 

Regatta

Størrelsesguide

regatta-size-matrix-2017.png

Klikk på tabellen for større visning (åpner i nytt vindu/fane)

Last ned link som PDF

Garanti og dokumentasjon

Regatta-produktene har garanti mot produksjons- og materialfeil. Dersom en mangel i produktet oppstår pga. en produksjonsfeil vil dette om mulig bli reparert eller erstattet. Garantien dekker ikke skader forårsaket av feil bruk, uaktsomhet, normal slitasje, eller naturlig nedbrytning av farger og materiale etter langvarig bruk. 

Les mer om retur her >


regatta_newton_piktogram.png


Flyteevne måles i newton (N)

For å klassifisere oppdriftesevnen til forskjellige redningsvester og flytehjelpemidler blir betegnelsen newton (N) brukt. 1 kg = 9,81N. Dette er en indikasjon på oppdrift. Vekten av kroppen i vann er langt fra vekten på land. Behovet for oppdrift er derfor ikke tilsvarende kroppsvekten i kg. Et produkt med 50N oppdrift er tilstrekkelig til å holde en voksen person flytende.

50N ISO 12402-5 / EN 393
Flytevester, flytejakker og flytedrakter. Gir en loddrett flytestilling. Kun for svømmedyktige, brukes i beskyttede farvann, med hjelp i nærheten.

100N ISO 12402-4 / EN 395
Redningsvester med sikkerhetsfarge og refleks. Skal normalt kunne snu en person til ryggstilling. Personer som ikke kan svømme skal alltid bruke redningsvest.

150N ISO 12402-3 / EN 396
Oppblåsbare redningsvester. Kystfarvann og offshore sammen med klær mot dårlig vær. Egner seg ikke hvis man bruker tungt verktøy eller utstyr.

275N ISO 12402-2 / EN 399
Oppblåsbare redningsvester til bruk offshore, skip og industri med ekstreme forhold. Kan brukes sammen med solide verneklær, de fleste overlevningsdrakter og sikkerhetssele.

Godkjennelser og sertifiseringer

Godkjennelser

CE (Communauté Européenne) 
Det synlige bevis på at et produkt oppfyller kravene som er fastsatt i ett eller flere av direktivene. CE-merket er en deklarasjon på at produsenten eller dennes representant garanterer at alle krav som stilles til produktet i det aktuelle direktivet er oppfylt.


CEN (The Committee of European Norms)
Etablerer standarder for varer som omsettes i medlemslandene, herunder ISO- og EN-godkjennelsene. 


SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea)
Regulerer forholdene i shipping, skipsbygging og handel som fremmer sikkerhet til sjøs. Rattmerket er det europeiske maritime direktivets symbol på at et produkt og produksjonssted oppfyller solas krav. 


IMO (International Maritime Organization)
Ansvarlig for tiltak for å bedre sikkerheten for internasjonal skipsfart.


Samsvarserklæring

Småbåtloven

Påbud om bruk av flyteutstyr


Påbud om bruk av flyteutstyr i småbåt


Dette er et utdrag - les mer om påbudet her: Sjøfartsdirektoratets veilednings-sider.


Lov om fritids- og småbåter Småbåtloven 

"I fritidsbåt med lengde mindre enn åtte meter skal alle ha på seg egnet flyteutstyr 

- ved utendørs opphold i båten 

- når båten er i fart." 

Les hele lovteksten her: Småbåtloven


Forskrift om flyteutstyr om bord på fritidsfartøy
"Flyteutstyr er redningsvest, flytevest, flyteplagg, oppstigningsvest og annet personlig utstyr til å holde en person flytende. Flyteutstyr skal være godkjent av Sjøfartsdirektoratet eller annen navngitt offentlig myndighet, typegodkjent ihht Sjøsikkerhetskonvensjonen, eller produsert og varedeklarert av produsent eller importør etter anerkjente normer fastsatt i samsvar med CEN eller ISO standard. Flyteutstyret skal være varig merket, slik at godkjenningen, typegodkjenningen eller varedeklarasjonen vises på flyteutstyret."
Les hele lovteksten her: Forskrift om flyteutstyr

Reklamasjon og retur


Det er viktig at du som kunde henvender deg til forhandler/butikk hvor varen ble kjøpt. Disse vil da kunne ta dialogen direkte med Regatta.

Produktet vil bli reparert eller erstattet avhengig av reklamasjonens karakter. Ved reklamasjoner som faller under garantien vil Regatta gjøre dette uten krav om vederlag. Dersom produktet ikke lar seg reparere vil Regatta erstatte dette såfremt vi har et likt produkt tilgjengelig.

For produkter som faller inn under Regattas garanti eller vanlige reklamasjoner i henhold til forbrukerkjøpsloven, vil behandlingstiden være maks 14 dager fra vi mottar produktet og til vi returnerer det.

Skader som ikke dekkes av garantien kan evt. repareres mot et vederlag, og returneres mot fraktkostnader. Kontakt oss.

For privatpersoner:

Vennligst kontakt office@regatta.no for spørsmål.

Forbrukerkjøp - Angrerettskjema_2018.pdf

Kun for forhandler:

Vennlig kontakt office@regatta.no for vurdering av reklamasjon før innsending av reklamasjonsskjema.

RETURSKJEMA 1.pdf


Meld deg på nyhetsbrev
Meld deg på vårt
Nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å motta siste nytt og kampanjer.
Meld meg på
Er du forhandler?
Meld deg på nyhetsbrevet her.