Småbåtloven

Påbud om bruk av flyteutstyr


Påbud om bruk av flyteutstyr i småbåt


Alle Regattas redningsvester, oppblåsbare redningsvester (auto/manuell), flytejakker/plagg og flytedrakter er CE merket og godkjent/sertifisert ihht. EN ISO standardene (alternativt "rattmerket"/SOLAS - gjelder vester for Proff & Yrke).

Gyldige godkjennelser/merking
CE merket | ISO 12402-2-3-4-5-6 (EN 393/395/396/399) | SOLAS/"Rattmerket"


Lov om fritids- og småbåter Småbåtloven
"I fritidsbåt med lengde mindre enn åtte meter skal alle ha på seg egnet flyteutstyr ved utendørs opphold i båten når båten er i fart."
Les hele lovteksten her: Småbåtloven


Forskrift om flyteutstyr om bord på fritidsfartøy
"Flyteutstyr er redningsvest, flytevest, flyteplagg, oppstigningsvest og annet personlig utstyr til å holde en person flytende. Flyteutstyr skal være godkjent av Sjøfartsdirektoratet eller annen navngitt offentlig myndighet, typegodkjent ihht Sjøsikkerhetskonvensjonen, eller produsert og varedeklarert av produsent eller importør etter anerkjente normer fastsatt i samsvar med CEN eller ISO standard. Flyteutstyret skal være varig merket, slik at godkjenningen, typegodkjenningen eller varedeklarasjonen vises på flyteutstyret."
Les hele lovteksten her: Forskrift om flyteutstyr


Les mer om påbudet her: Sjøfartsdirektoratets veilednings-sider.Meld deg på nyhetsbrev
Meld deg på vårt
Nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å motta siste nytt og kampanjer.
Meld meg på
Er du forhandler?
Meld deg på nyhetsbrevet her.